Historisk Tidslinje

historisk tidslinje

Välkommen till historisktidslinje.se

 

Här presenterar Minium de första skisserna på en tidslinje och en karta som i färdigt skick kan vara till hjälp när man börjar studera historia. En överskådlig tidslinje skulle kunna placera in alla viktiga tidsepoker, förändringar, rörelser, händelser, riken och personer i ett kronologiskt sammanhang.

 

Tidslinjer och kartor kan användas till mycket annat, men här ser man lite grand vilka möjligheter som finns.

 

En historisk tidslinje kan finnas i tryckt form, men fördelen med att ha den på webben är att den alltid är lättillgänglig och att den kan göras mycket lång då den kan skrollas/dras i höjdled och sidled på skärmen. Avgörande är också att tidslinjen kan fyllas med informationspunkter som kan aktivera fönster med förklarande texter och bilder. En viktigt pedagogisk poäng är också att besökaren aldrig behöver klicka sig fram och tillbaka på olika sidor, man befinner sig alltid på samma sida där allt finns.

 

Webbplatsen är gjord för skärmar som kan visa hög densitet (HiDPI) vilket gör att bilder med texter visas mycket skarpt. Om man tittar på sidan på en vanlig skärm kan texten vara mindre tydlig.

 

 

Tidslinje

 

På denna sida visas en lång tidslinje som sträcker sig från stenåldern fram till nutid. Den kan skrollas/dras i sidled, men även i höjdled där det finns en geografisk indelning. Överst finns ett utrymme för viktiga händelser och skeenden och Sveriges specifika epokindelning. Därunder är det tänkt att de olika rikenas utbredning ska vara. Än så länge är det bara det romerska riket och dess provinser som är inlagda.

 

Det finns även några gula informationsrutor som kan aktiveras, samt en gul punkt som visar romerska kejsare under det tidiga principatet.

 

 

Karta

 

På denna sida visas en karta över Europa där man kan aktivera olika historiska tidpunkter och jämföra dessa. I nuläget finns en karta över romarrikets delning år 395 inlagd, och ovanför denna kan man aktivera Europas nuvarande gränser så att man lätt kan se var riket bredde ut sig.

 

 

Stor karta

 

På denna sida visas en stor karta som täcker mer än en vanlig skärm. Även denna kan skrollas/dras
i sid- och höjdled. Här kan också olika kartor och informationsrutor läggas in.

 

 

Vid frågor var vänlig kontakta henrik@minium.se

 

 

Historiska tidslinjer och kartor